Činnosti a služby


Development

Development je ve stavebnictví činnost vedoucí k rozvoji daného území. Naším úkolem je vytipovat vhodnou lokalitu, připravit pro ni ideální projekt nejen z pohledu designu a funkčnosti, ale i financování a realizace. Vycházíme z našich letitých zkušeností a znalostí, které obratně zúročujeme v optimálním návrhu stavebního projektu z hlediska zisku, provozních nákladů a financování.

 

Developerský servis zahrnuje:

 • vyhledávání lokalit investičních příležitostí pro zadané projektyBydlení DOKY Lipno
 • vyhodnocení investičních příležitostí a nalezení vhodného modelu financování
 • studii proveditelnosti
 • volumetrické studie (principy řešení, kapacity, vztahů)
 • optimalizace projektu z hlediska designu, nákladů, návratnosti a časovosti projektu
 • spolupráce na všech fází projektu od přípravy po zprovoznění

Řízení projektu

Projektové řízení (project management) je servis určený pro investory, developery nebo stavebníky. Cílem je provést klienta procesem výstavby a to od počátečního přemýšlení o záměru přes projektování, povolování, výběr dodavatele až po stavbu a její kolaudaci či předání koncovým uživatelům.

 

Kvalitní projektové řízení zajistí klientovi zejména: úsporu času, odborné poradenství a optimalizaci nákladů.

 

Servis řízení zahrnuje:

 • přípravná fáze: definice zadání projektu (harmonogram, základní parametry), výběr projektanta a projektování, povolování (územní řízení, stavební povolení), výběr dodavatele (podklady pro výběr vlastní výběr, vyhodnocení)
 • stavební fáze: projednání smluv, předání stavby, stavba, koordinace všech subjektů (stavba, banka, subdodávky, klienti, katastr), kolaudace, zápis do katastru, předání
 • zprovoznění: převzetí a předání koncovým klientům, uzavření smluv pro provoz (odpady, teplo, voda, elektřina, úklid), provozování do předání určenému správci

Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI) je nezbytnou součástí každého stavebního procesu a je základním kontrolním mechanismem investora/stavebníka pro odborný dohled na stavbou z hlediska věcného (rozměry, tvary, délky, množství) i technického (správnost technologických postupů, řešení detailů, kvalita prací a výrobků).

 

Servis TDI zahrnuje:

 • kontrola kvality, objemů a harmonogramu práce
 • vedení předepsané dokumentace
 • průběžné dokumentování výstavby a stavu rozpracovanosti
 • kontrola měsíčních výkazů provedených prací

Dotační poradenství

Kvalitní dotační poradenství je důležitým pilířem finančního projektového plánu. Provádíme výběr a doporučení  nejideálnějších dotačních titulů. Součástí poradenství je koordinace zpracování potřebných dotačních podkladů.

 

Realizace prodeje a pronájmu prostřednictvím realitní společnosti BYDLENÍČKO

Na prodej či pronájem realizovaných developerských projektů jsme založili společnost BYDLENÍČKO, která unikátním způsobem prezentuje veškeré portfólio svých zakázek formou videoreportáží. www.bydlenicko.tv


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk